Đề cương giới thiệu nội dung cơ bản Luật Báo chí 2016

Luật báo chí được Quốc hội khóa XIII kỳ hợp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016. Luật được Chủ tịch nước ký lệnh Công bố ngày 19/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. 

Bấm vào liên kết bên dưới để tài về:

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon De cuong gioi thieu Luat bao chi 2016.doc33.79 KB