Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT - TT năm 2017

Thực hiện Công văn số 1093/BTTTT- CNTT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2017, nhằm làm cơ sở đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin các tỉnh, thành phố, đồng thời cũng làm căn cứ để đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính năm 2017.

Do thời gian yêu cầu cung cấp số liệu gấp, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý cơ quan tổ chức thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu kèm theo. Báo cáo thu thập số liệu gửi về Phòng Quản lý Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/4/2017, đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ Email: pqlcntt@caobang.gov.vn. (Lưu ý: Việc Thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp số liệu công tác ứng dụng CNTT là một trong những tiêu chí chấm điểm đánh giá CCHC, vì vậy đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện đảm bảo gian quy định).

Mẫu phiếu điều tra kèm theo Công văn này được đăng tải trên trang thông tin điện tử  Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://sotttt.caobang.gov.vn/ (mục “Thông báo - Hướng dẫn”).

Thông tin liên quan, liên hệ: Phòng Quản lý CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông, Điện thoại: 026 3859 899./.

(các Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở GD&ĐT, Sở KH&ĐT điền mẫu dành riêng, còn lại các Sở, Ban, ngành điền mẫu dùng chung cho các Sở, Ban, Ngành và 13 huyện, thành phố điền mẫu dùng chung cho các huyện, thành phố)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:34
    • Trong tuần:2,754
    • Trong tháng:8,264
    • Trong năm:8,264