Hỏi đáp

Câu hỏi: 
Hỏi về TTHC thuộc lĩnh vực CNTT
Tên của bạn: 
Vương Ngọc Ninh
Điện thoại: 
2063952895
Địa chỉ: 
Sở TT&TT