Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Đóng góp ý kiến đối với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng.

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày  14 tháng  12  năm  2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng;

Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và đơn vị tư vấn đã xây dựng Dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng. Để hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt ban hành, đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, xem xét và cho ý kiến đóng góp về Dự thảo.

Toàn bộ nội dung Dự thảo Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh bao gồm: Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng phiên bản 1.0; Phụ lục 1: Phân tích quy trình nghiệp vụ của các thủ tục hành chính; Tóm tắt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng phiên bản 1.0 được đăng tải đính kèm.

Ý kiến đóng góp của Quý cơ quan xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15 tháng 6 năm 2017 để tổng hợp, hiệu chỉnh.

Trân trọng cảm ơn./.

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:141
    • Trong tuần:9,453
    • Trong tháng:18,010
    • Trong năm:135,223