Cảnh báo một số lỗ hổng nghiêm trong trong Chip Intel và một số dòng máy tính HP

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số: 273/CATTT –TĐQLGS ngày 26/05/2017 của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo một số lỗ hổng nghiêm trọng trong một số Chip Intel và một số dòng máy tính HP. Trong đó, thông báo về mức độ nguy hiểm và hướng dẫn các biện pháp phát hiện, xử lý nhằm ngăn chặn sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin.

Đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu nội dung Công văn số 273/CATTT –TĐQLGS nêu trên (gửi kèm) và tổ chức thực hiện các giải pháp phát hiện, khắc phục các máy tính của đơn vị theo hướng dẫn của Cục An toàn thông tin.

Quý cơ quan, đơn vị có thể tham khảo thông tin cảnh báo, hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://sotttt.caobang.gov.vn/, mục “An toàn thông tin” hoặc “Thông báo – Hướng dẫn”.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Địa chỉ: 009 - Hoàng Văn Thụ - Hợp Giang - Cao Bằng; số điện thoại: 0206.3955899 hoặc DĐ: 0915260483 để được phối hợp, hỗ trợ.

Trân trọng./.