Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

V/v báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - quý II/2017

Thực hiện Công văn số 1806/BTTTT–THH  ngày 25/05/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - quý II/2017; để có số liệu làm cơ sở báo báo Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố cung cấp các thông tin, số liệu liên quanđến cơ quan, đơn vị mình theo mẫu báo cáo (phụ lục kèm theo).

Để việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử của tỉnh được kịp thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương cung cấp số liệu về Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 08/06/2017 để tổng hợp, báo cáo (gửi bản điện tử qua hệ thống quản lý văn và điều hành đồng thời về địa chỉ Email: pqlcntt@caobang.gov.vn).

Nội dung Công văn và mẫu báo cáo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://sotttt.caobang.gov.vn/ (mục “Thông báo - Hướng dẫn). Thông tin liên quan, liên hệ: Phòng Quản lý CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 026 3859 899./.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:2,078
    • Trong tuần:32,743
    • Trong tháng:117,833
    • Trong năm:251,715