Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

Thực hiện Công văn số 1704/BTTTT-TTCS, ngày 18 tháng 05 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) và Kế hoạch số 1356/KH-UBND, ngày 11/5/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ; Ngày 6/6/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 240/STTTT-BCXB về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, qua đó đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, Phòng Văn - hóa Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung công tác thông, tin tuyên truyền sau:

1.Các cơ quan báo chí địa phương

Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ của tỉnh) xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tăng thời lượng và chất lượng các chuyên trang, chuyên mục của báo in và báo điện tử, các chuyên mục phát thanh và truyền hình, tổ chức các cuộc tọa đàm, giao lưu theo chuyên đề nhằm:

- Tuyên truyền giáo dục sâu rộng trọng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về truyền thống đấu tranh cách mạng, sự hy sinh cao cả, những cống hiến to lớn của các Anh hùng, Liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công và gia đình người có công và gia đình có công với cách mạng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

- Tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và gia đình người có công; phổ biến các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công và gia đình có công.

- Tuyên truyền, biểu dương các điển hình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công và gia đình có công với cách mạng vượt khó vươn lên; gương người tốt, việc tốt, gương tập thể, cá nhân tích cực trong việc tham gia phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tuyên truyền sâu rộng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp và cả cộng đồng xã hội trong việc chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công.

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tổ chức phát sóng các phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ; Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ tại Thủ đô Hà Nội.

2. Phòng Văn hóa – Thông tin

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ trên địa bàn cấp huyện, thành phố.

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Treo băng zôn, khẩu hiểu, thông tin lưu động...

3. Đài Truyền thanh – Truyền hình

- Xây dựng nội dung chương trình phát thanh địa phương tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ của Trung ương và địa phương.

- Cộng tác với các cơ quan báo chí địa phương đưa tin bài tuyên truyền về các gương thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách điển hình trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

T.H

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:132
    • Trong tuần:9,444
    • Trong tháng:18,001
    • Trong năm:135,214