Số ký hiện: 05/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 02/6/2017
Người ký: Bộ Trưởng, Trương Minh Tuấn
Lĩnh vực văn bản: Phát thanh - Truyền hình
Đính kèmDung lượng
PDF icon 05.TT-BTTTT.signed.pdf2.43 MB
Các văn bản khác