Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Công bố Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng phiên bản 1.0

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng, phiên bản 1.0.

Theo đó, Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh là cơ sở cho các cơ quan nhà nước lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án ứng dụng CNTT; xây dựng và phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thể hiện thiết kế tổng thể các thành phần trong hệ thống Chính quyền điện tử, chức năng và mối quan hệ giữa các thành phần và đạt được các mục đích: Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước tại tỉnh; Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin theo điều kiện thực tế của tỉnh.

Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử đóng vai trò như một tài liệu định hướng các hoạt động ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh Cao Bằng, căn cứ vào đó các cơ quan có thể phối hợp triển khai để hướng đến việc hình thành một hệ thống CNTT chung cho toàn tỉnh, tối ưu về nguồn lực đầu tư và hiệu quả mang lại, hài hòa giữa lợi ích của từng đơn vị và lợi ích chung trong toàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông công bố Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng phiên bản 1.0 và thông báo đến quý cơ quan, đơn vị được biết.

Nội dung chi tiết Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 1.0 được đính kèm.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:169
    • Trong tuần:9,481
    • Trong tháng:18,038
    • Trong năm:135,251