Số ký hiện: 403/BC-STTTT
Ngày ban hành: 11/9/2017
Người ký: Dương Nông Tuệ - PGĐ Sở
Lĩnh vực văn bản: Công nghệ thông tin
Các văn bản khác