Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông có thể thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI), Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của 08 sở, ngành trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông có 15 thủ tục hành chính, cụ thể gồm:

TT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố TTHC; ngày, tháng, năm công bố

I

Lĩnh vực Báo chí

 

1

Phát hành thông cáo báo chí

Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

II

Lĩnh vực Xuất bản

 

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

III

Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

2

Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

IV

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 

1

Thẩm định, phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án công nghệ thông tin do Ủy ban nhân dân xã quyết định đầu tư.

Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

2

Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án

Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

3

Thẩm định việc đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đối với các loại sản phẩm đã sản xuất được trong nước.

Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

4

Thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án công nghệ thông tin do UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

V

Lĩnh vực Bưu chính

 

1

Cấp Giấy phép bưu chính

Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

3

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

4

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

5

Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính

Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

VI

Lĩnh vực Viễn thông và Internet

 

1

Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình cung cấp dịch vụ Internet

Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:172
    • Trong tuần:3,495
    • Trong tháng:11,267
    • Trong năm:115,773