Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 21 từ ngày 15/05/2017 đến ngày 21/05/2017