Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 32 từ ngày 31/07/2017 đến ngày 06/08/2017