Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 35 từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017