Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 36 từ ngày 28/08/2017 đến ngày 03/09/2017