Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 38 từ ngày 11/09/2017 đến ngày 17/09/2017