Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 40 từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017