Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 42 từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017