Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 43 từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017