Lịch công tác Lãnh đạo Sở, Tuần thứ 44 từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017