Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Xác nhận số liệu phục vụ đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của CQNN năm 2017

Thực hiện Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng; ngày 11/10/2017 Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cung cấp số liệu, đánh giá về ứng dụng CNTT năm 2017.

Triển khai nội dung tiếp theo Sở Thông tin và Truyền đã tiến hành tổng hợp, rà soát, thẩm định bước đầu số liệu của các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở số liệu thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị xác nhận lại số liệu của đơn vị mình tại bảng kết quả xác minh số liệu (file đính kèm, đơn vị tải file tương ứng với tên đơn vị mình), đối với các thông tin không chính xác đề nghị các cơ quan, đơn vị có thông tin phản hồi và cập nhật lại số liệu cho phù hợp vào cột “Xác nhận, giải trình của đơn vị”, đối với các thông tin qua rà soát phù hợp đề nghị các cơ quan, đơn vị xác nhận “nhất trí” vào cột “Xác nhận, giải trình của đơn vị”. Trường hợp các cơ quan, đơn vị không có phản hồi thì số liệu được tính theo số liệu rà soát của Sở Thông tin và Truyền thông, các tiêu chí không cung cấp được số liệu hợp lý để tính điểm sẽ không được điểm hoặc không được điểm tối đa.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi thông tin phản hồi xác nhận kết quả (sử dụng chữ ký số hoặc ký, đóng dấu đối với bản giấy quét) về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 26/12/2017 qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đồng thời gửi bản mềm (file excel) về địa chỉ Email: pqlcntt@caobang.gov.vn.

Thông tin liên quan, liên hệ: Phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông, Điện thoại: 026 3859 899.

Lưu ý: Văn bản này chỉ gửi qua qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, không gửi bản giấy, vì vậy đề nghị đơn vị chủ động triển khai ngay khi nhận được văn bản điện tử./.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:61
    • Trong tuần:9,373
    • Trong tháng:17,930
    • Trong năm:135,143