Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Sở Thông tin và Truyền thông: Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 18/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí địa phương, báo trung ương thường trú trên địa bàn; phòng Văn hóa Thông tin, đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố; các doanh nghiệp Bưu chính viễn thông, In và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở; Đồng chí Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở TT&TT, chủ trì Hội nghị.

 Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ TT&TT, của UBND tỉnh Cao Bằng, căn cứ điều kiện thực tế của địa phương Sở TT&TT đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, quản lý TT&TT trên địa bàn tỉnh gồm: 03 Quyết định, 03 Kế hoạch về lĩnh vực Công nghệ thông tin; 01 Quyết định về Phát thanh - Truyền hình; 02 Quyết định, 04 Kế hoạch về Thông tin - Báo chí - Xuất bản; 01 Quyết định về Bưu chính - Viễn thông; 01 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở;... Ban hành kịp thời các kế hoạch triển khai, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh, thông tin tuyên truyền đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương và UBND tỉnh với trên 500 văn bản các loại.

Về lĩnh vực quản lý thông tin, báo chí, xuất bản, trong năm đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và các Kế hoạch về lĩnh vực thông tin, xuất bản. Các cơ quan báo chí trên địa bàn trong năm qua đều hoạt động đúng định hướng Báo Cao Bằng phát hành 140 số thời sự, 40 số cuối tuần và 12 tờ Tin ảnh vùng cao; xuất bản 2 ấn phẩm: báo Dương lịch, báo Xuân Đinh Dậu. Đăng tải trên 9.000 tin, bài, ảnh. Tăng kỳ báo thời sự và xuất bản Báo Cao Bằng cuối tuần từ ngày 1/4/2017. Đài Phát thanh – Tuyền hình Cao Bằng có gần 20.805 giờ phát sóng phát thanh, trong đó có 2.190 giờ chương trình của địa phương; chương trình truyền hình địa phương với thời lượng 15 giờ/ngày (phát sóng trên 7400 tin và 4.800 bài phóng sự). Tổng số giờ tiếp và phát sóng các kênh truyền hình là 31.755 giờ phục vụ nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở, trong năm, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, thành phố đã có những cố gắng trong việc quản lý các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet; tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet, dịch vụ photo và in ấn; về kinh doanh sách báo, phát hành sách báo trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tổng thời lượng, tiếp và phát sóng trong năm của Đài truyền thanh truyền hình huyện, thành phố và các trạm truyền thanh không dây tại các xã, phường, thị trấn là 175.545 giờ. Công tác thông tin đối ngoại được đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương thức thông tin, duy trì hoạt động Cụm thông tin đối ngoại Thác Bản Giốc, Sở TT&TT đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Thông tin đối ngoại năm 2017. Hoạt động thông tin điện tử, phản ánh các hoạt động thời sự chính trị của đất nước và địa phương, các Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, đơn vị hoạt động ổn định, tích hợp được nhiều thông tin trên mạng cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin và tuân thủ đúng các quy định. Hoạt động xuất bản, in, phát hành, tiếp nhận, thẩm định và cấp 55 giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu không kinh doanh cho các đơn vị.

Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Doanh thu Bưu chính - Viễn thông năm 2017 ước đạt trên 520 tỷ đồng. Ước nộp ngân sách nhà nước gần 35 tỷ đồng. Tính đến tháng 12/2017, tổng số thuê bao điện thoại toàn mạng là 487.362 thuê bao mật độ điện thoại cố định và di động ước đạt 97 thuê bao/100 dân. Số thuê bao Internet 34.989 thuê bao (Tăng 6.674 thuê bao), toàn tỉnh có 158/199 xã/phường, thị trấn được kết nối Internet băng rộng cố định. Năm 2017, tỉnh triển khai đồng bộ Hệ thống một cửa điện tử liên thông VNPT-iGate ở tất cả cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các huyện, thành phố. Chữ ký số được 16/20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã triển khai sử dụng trong trao đổi văn bản điện tử; hầu hết UBND các huyện, thành phố chưa sử dụng; Tỉ lệ cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đạt 97%... Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện theo kế hoạch đạt kết quả tốt, qua đó giúp cho hoạt động thông tin - truyền thông trong tỉnh ổn định, môi trường lành mạnh, đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận và giải đáp những thắc mắc của các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thông tin, truyền thông, đồng thời góp ý xây dựng kế hoạch triển khai công tác trọng tâm của ngành trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Hoàng Ngọc Sơn - giám đốc Sở TT&TT nhấn mạnh một số kết quả mà đạt được mà ngành đã đạt được trong năm 2017, đồng thời nêu ra những khó khăn, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị, năm 2018 các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thông tin, truyền thông cần tập trung xây dựng kế hoạch công tác, phấn đấu tạo động lực, đẩy mạnh và đảm bảo phát triển bền vững ngành TT&TT trên địa bàn tỉnh trên từng lĩnh vực. Tăng cường làm tốt việc chỉ đạo quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch và cơ chế chính sách đã được ban hành; hoàn thành trình UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL, chỉ đạo điều hành năm 2018, nâng cao hiệu quả, vai trò quản lý nhà nước của ngành tại địa phương. Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền; các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản; tăng về chất lượng phủ sóng, chất lượng nội dung và thời lượng phát thanh, truyền hình tới vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới. Đẩy mạnh và ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng. Tiếp tục củng cố phát triển hạ tầng mạng viễn thông, nâng cao chất lượng và mở rộng vùng phủ sóng theo quy hoạch trên cơ sở phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng.

Nhân dịp này, Sở TT&TT được Bộ TT&TT tặng Cờ thi đua xuất sắc; Giám đốc Sở TT&TT tặng giấy khen cho 23 tập thể, 29 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:1,203
    • Trong tuần:6,318
    • Trong tháng:14,324
    • Trong năm:129,925