Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Ban hành Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2017

Ngày 30/01/2018, Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh ban hành Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2017.

Báo cáo thể hiện kết quả triển khai các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển Chính quyền điện tử tỉnh.

Cách đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2017 thực hiện theo Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng được ban hành tại Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng. Trong đó nội dung đánh giá chính theo từng hạng mục như sau:

(i) Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin: Đánh giá một số tiêu chí cơ bản để phục vụ cho việc sử dụng công nghệ thông tin của các cán bộ công chức trong cơ quan;

(ii) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước: Đánh giá về việc triển khai ứng dụng cơ bản để phục vụ công tác quản lý, điều hành và công việc hàng ngày của cơ quan (ứng dụng nội bộ);

(iii) Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước: Bao gồm các tiêu chí về cung cấp thông tin theo quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về “Cung cấp thông tin và dịch công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước”;

(iv) Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin: Tập trung đánh giá việc xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, các quy định về việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, các quy định về an toàn thông tin;

(v) Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin: Đánh giá một số tiêu chí cơ bản về sử dụng máy tính của cán bộ, công chức, nguồn lực công chức phụ trách công nghệ thông tin.

Kết quả đánh giá được công bố theo từng hạng mục cho 02 khối cơ quan là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Xem Báo cáo chi tiết tại ĐÂY! 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:197
    • Trong tuần:3,520
    • Trong tháng:11,292
    • Trong năm:115,798