Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày bắt đầu: 
03/04/2018
Ngày kết thúc: 
15/04/2018
Hộp thư tiếp nhận: 
Tóm tắt văn bản: 
Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở. Được sự nhất trí và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh (Nội dung này đã được đưa vào chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2018). Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ (dự thảo Kế hoạch được đăng trên mục dự thảo văn bản, Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông). Để dự thảo Kế hoạch nêu trên được hoàn thiện hơn và đúng trình tự, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch trên. Ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/4/2018. Địa chỉ: số 113, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. Rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị. Trân trọng!

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:286
    • Trong tuần:4,067
    • Trong tháng:16,851
    • Trong năm:89,801