Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích - Hiệu quả trong cải cách hành chính

CHỦ TRƯƠNG CỦA CHÍNH PHỦ

         Trong thời gian qua, với việc cải cách đổi mới mạnh mẽ thủ tục hành chính, việc công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính là một trong những thành tựu cải cách thủ tục hành chính được người dân ghi nhận, các tổ chức quốc tế đánh giá cao, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình tìm hiểu, thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đó, việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Tổ chức cá nhân có nhu cầu làm thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết. Việc phải đi đến trụ sở cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để nộp hồ sơ và nhận kết quả của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính làm mất thời gian, công sức cũng như chi phí đi lại, nhất là đối với những người ở vùng sâu, vùng xa, địa hình cách trở, đi lại khó khăn. Điều này trở thành một áp lực không chỉ đối với người thực hiện thủ tục hành chính mà còn áp lực đối với cả cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

         Với mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, trong thời gian qua, Chính phủ đã rất quan tâm, chú trọng đến việc cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Việc ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích là một trong các biện pháp cải cách hành chính, đổi mới phương thức phục vụ nhân dân, gia tăng sự lựa chọn cho tổ chức, cá nhân. Với Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg này, việc cải cách hành chính sẽ được thực hiện sâu, rộng hơn. Việc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn các thủ tục hành chính, thu lệ phí và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không chỉ được thực hiện ở các cơ quan hành chính, mà còn được mở rộng ra tại các điểm giao dịch rộng khắp trên cả nước (từ cấp trung ương đến tận cấp xã) của doanh nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích là Bưu điện Việt Nam. Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu, tận dụng được mạng lưới bưu chính công cộng rộng khắp trên cả nước của bưu điện Việt Nam để cải thiện cách thức thực hiện, đổi mới phương thức phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước.

        Với phương thức phục vụ này Bưu điện Việt Nam sẽ như cánh tay nối dài của các cơ quan hành chính, chia sẻ, hỗ trợ một số công việc, góp phần giảm chi phí liên quan đến hoạt động của các bộ phận một cửa cả về nhân lực và cơ sở vật chất; giúp giảm chi phí, thời gian, công sức của tổ chức, cá nhân phải trực tiếp đến nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; giảm cơ hội phát sinh việc công chức gây sách nhiễu, phiền hà cho tổ chức, cá nhân; tạo điều kiện để cán bộ công chức có thêm thời gian vào công việc chuyên môn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Khi Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg được ban hành, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – doanh nghiệp được chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích – đã chú trọng công tác giám sát nhằm đảm bảo an toàn bưu gửi và chất lượng dịch vụ; công tác kết nối thông tin giữa hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước; công tác tạp huấn, đào tạo nhân lực; trang bị các thiết bị, cơ sở vật chất việc phục vụ cung ứng dịch vụ; công tác tuyên truyền về dịch vụ đến tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu hết sức để thực hiện tốt nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện hơn nữa, kết hợp cả bưu chính với viễn thông, công nghệ thông tin để tạo thành nền bwuchinhs hiện đại, tiện lợi cho người dân, hướng tới người dân, vì nhân dân phục vụ. Với tổng số hơn 12.000 điểm giao dịch, gần 40.000 nhân viên trên phạm vi cả nước, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đang không ngừng nâng cao chất lượng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính công. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ là cầu nối các cơ quan hành chính nhà nước với người dân và các tổ chức, doanh nghiệp; đồng hành cùng các cơ quan hành chính nhà nước, chia sẻ, hỗ trợ một số công việc va tạo thuận lợi để các cơ quan này có điều kiện tinh giản biên chế, tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

       Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg được các cơ quan nhà nước ủng hộ, đánh giá cao và nghiêm túc thực hiện. Nhiều cơ quan xem đây là một phương thức hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng và cải cách hành chính nói chung. Cơ quan nhà nước đã có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích một cách nghiêm túc và hiệu quả. Theo ghi nhận của các phương tiện truyền thông và qua công tác kiểm tra, khảo sát thực tế, đông đảo quần chúng nhân dân cũng như bộ phận giải quyết thủ tục hành chỉnh ở các Cơ quan nhà nước đánh giá cao và hoàn toàn ủng hộ chính sách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ thông qua việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

       Để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết qảu triển khai cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch tài chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, ngày 28/12/2016, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 4361/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Trong đó, việc thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích là một tiêu chí để đánh giá kết quả cải cách hành chính của cấp bộ và cấp tỉnh.

       Thực hiện theo thẩm quyền các nội dung về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 26/3/2017 quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg và Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ và nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Với 02 Thông tư này, khung pháp lý để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cơ bản đã đầy đủ để việc cung ứng các dịch vụ ổn định và hiệu quả.

       Đến nay, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan Thuộc Chính phủ có thủ tục hành chính và 60/64 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã hoàn thành việc rà soát, công bố các thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 100% các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã chủ động chuẩn bị các trang thiết bị, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc cung ứng dịch vụ, đồng thời tích cực triển khai, làm việc với các Cơ quan nhà nước ở trung ương, địa phương và nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc cung ứng dịch vụ. Có 44/60 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ký kết thỏa thuận hợp tác về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích với tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Có 04/22 bộ, ngành và 06/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang kết nối trwcjtuyeens với hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để phục vụ cung ứng dịch vụ. Có 25/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tổ chức tập huấn việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên bưu chính. Đồng thời, các cơ quan nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, phổ biến đến người dân và công chức thực hiện nhiệm vụ việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

       Tất cả các Bưu điện tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tổ chức nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại các điểm phục vụ hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Các thủ tục hành chính điển hình như: Cấp đổi giấy phép lái xe, thu phí xử phát vi phạm và chuyển trả giấy tờ tạm giữ, cấp đổi hộ chiếu, hồ sơ xét tuyển, giao thông, hồ sơ xây dựng, cấp phiếu lý lịch tư pháp, hồ sơ y tế, hồ sơ công thương,…việc chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cũng đã thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Số lượng thủ tục hành chính cũng đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính côn ích là 160 thủ tục. Số lượt tổ chức, cá nhân thực hiện việc gửi hồ sơ, nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là trên 9 triệu lượt. Chất lượng dịch vụ đạt 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được phát đến địa chỉ nhận trong tình trạng không bị suy suyển, hư hỏng hoặc ảnh hưởng tới nội dung bên trong, không có trường hợp nào bị mất trong quá trình chuyển phát.

        Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã xây dựng cổng kết nối giao diện lập trình ứng dụng API (Application Programming Interface) để sẵn sàng kết nối với hệ thống công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước; thiết lập trang thông tin điện tử để người dân truy cập và kết nối trực tiếp, bổ sung các chức năng để người daancos thể truy cập tìm hiểu, đăng ký các thủ tục hành chính; xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ (cập nhật thông tin hồ sơ, thu tiền, in giấy chứng nhận cho người dân, báo cáo thống kê dịch vụ, quản lý việc thu nộp tiền lệ phí trên hệ thống,…). Tổ chức triển klhai dịch vụ tại các điểm phục vụ và đào tạo lực lượng lao động: rà soát các điểm cung ứng dịch vụ (đến cấp xã), trang bị các công cụ, thiết bị cần thiết (máy in đa năng có chức năng photocopy, máy tính kết nối mạng,…) để phục vụ việc cung cấp dịch vụ cho người dân có yêu cầu; tổ chức các đợt đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp có liên quan, nhân viên tại các điểm cung cấp dịch vụ,… bảo đảm nắm rõ quy định, quy trình, thái độ phục vụ tốt để phục vụ người dân. Có thể khẳng định, với mục tiêu đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân của Chính phủ trong cải cách hành chính, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ là một trong những phương thức mới hướng đến sự hài lòng của tổ chức, công dân.

                                                                                                                                                            Theo: Tạp chí Thông tin và Truyền thông

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:167
    • Trong tuần:3,490
    • Trong tháng:11,262
    • Trong năm:115,768