Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Thực hiện báo cáo định kỳ số liệu về phát triển Chính phủ điện tử.

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các địa phương phải có báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử theo định kỳ để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Để tổng hợp số liệu báo cáo tình hình khai Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành (cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh); UBND các huyện, thành phố thực hiện báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử theo định kỳ hàng tháng tại phụ lục kèm theo:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cung cấp thông tin tại Phụ lục I (riêng Văn phòng UBND tỉnh cung cấp thông tin tại Phụ lục I và Phụ lục III);

- UBND các huyện, thành phố cung cấp thông tin tại Phụ lục II.

Phiếu báo cáo số liệu phát triển chính phủ điện tử của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 17 hàng tháng để kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mẫu phiếu báo cáo số liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử  Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://sotttt.caobang.gov.vn/ (mục “Thông báo - Hướng dẫn”).

Thông tin trao đổi, liên hệ: Phòng Quản lý CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 026 3859 899;  Mail: pqlcntt@caobang.gov.vn.

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:2,090
    • Trong tuần:32,755
    • Trong tháng:117,845
    • Trong năm:251,727