Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Cung cấp số liệu sẵn sàng cho phát triển và UDCNTT - TT năm 2018

Thực hiện Công văn số: 963/BTTTT- CNTT ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2018, và là cơ sở đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin các tỉnh, thành phố, đồng thời cũng làm căn cứ để đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính năm 2018.

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý cơ quan tổ chức thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu kèm theo. Báo cáo thu thập số liệu gửi về Phòng Quản lý Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/5/2018, đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ Email: pqlcntt@caobang.gov.vn.

Mẫu phiếu điều tra  kèm theo Công văn này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử  Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://sotttt.caobang.gov.vn/ (mục “Thông báo - Hướng dẫn”).

Thông tin liên quan, liên hệ: Phòng Quản lý CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông, Điện thoại: 026 3859 899./.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:291
    • Trong tuần:4,072
    • Trong tháng:16,856
    • Trong năm:89,806