Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

MÃ BƯU CHÍNH TỈNH CAO BẰNG

           Bộ TT&TT đã có Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT Ban hành Mã bưu chính quốc gia.

           Bộ mã bưu chính quốc gia mới này đã được áp dụng ngay kể từ ngày 01/01/2018

          Trong bộ mã bưu chính quốc gia mới, cả nước được chia thành 10 vùng đánh số từ 0 đến 9, mỗi vùng tối đa không quá 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tỉnh trong cùng một vùng có cùng mã ký tự đầu tiên.

          Mã bưu chính (Hay còn gọi là Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,...) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu, giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này.
Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

              Ý nghĩa các ký tự trong Mã bưu chính

             Nguyên tắc gán mã được quy định cụ thể như sau:

            1. Ký tự đầu tiên của mã bưu chính quốc gia được dùng để xác định mã vùng; cả nước được chia thành 10 vùng (đánh số từ 0-9).

            2. Hai ký tự đầu tiên (từ 00 đến 99) của Mã bưu chính quốc gia được dùng để xác định mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

           3. Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên của mã bưu chính quốc gia được dùng để xác định mã huyện và đơn vị hành chính tương đương.

           Mã bưu chính Việt Nam mới có cấu trúc 5 ký tự (mã bưu chính cũ là 6 ký tự).

Ví dụ, bạn muốn gửi một món hàng về một địa chỉ tại Cao Bằng, trước tiên bạn tra Mã bưu chính Cao Bằng21

Sau đó vào cổng tra cứu http://postcode.vnpost.vn/services/search.aspx để tìm địa chỉ đích đến.

          Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công văn số 2774/UBND-VX ngày 07 tháng 9 năm 2018 về triển khai sử dụng mã bưu chính quốc gia trên phong bị (File công văn gửi kèm)

           (File Danh sách mã bưu chính tỉnh Cao Bằng gửi kèm ở phần dưới)

                                                                                                                                                                                                                                                       Người Thông báo: Hoàng Thị Hồng

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:2,084
    • Trong tuần:32,749
    • Trong tháng:117,839
    • Trong năm:251,721