Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

TUYÊN TRUYỀN VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

               Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

              Căn cứ Công văn số 675/BĐCB-KHKD ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Bưu điện tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị hỗ trợ truyền thông Quyết định số 45/QĐ-TTg trên hệ thống truyền thanh xã, phường, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn (có hệ thống Đài Truyền thanh) thực hiện một số nhiệm vụ sau:

              Tuyên truyền triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg trên hệ thống truyền thanh (nội dung thông tin trong file âm thanh và đã được Cục Thông tin cơ sở kiểm duyệt, dữ liệu và cập nhật trên mục Dịch vụ Bưu chính, viễn thông công ích, trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng).

             Để Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đi vào cuộc sống, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đạo các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn (có hệ thống Đài Truyền thanh) thực hiện tốt nội dung nêu trên./.

                                 Download File âm thanh 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            Phòng Bưu chính - Viễn thông 

                                                                                                                                                                                                                                                                     ĐT 0206 3859 969

Đính kèmDung lượng
PDF icon CV trien khai QĐ 45 ban PH.pdf719.46 KB
Audio icon DichvubuuchinhcongichCaoBang.mp34.78 MB

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:94
    • Trong tuần:3,163
    • Trong tháng:17,538
    • Trong năm:105,553