Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Cung cấp số liệu đánh giá mức độ ứng dụng CNTT, phát triển CQĐT của CQNN năm 2018

Căn cứ Thông tư 06/2013/TT-BTTTT ngày 07 tháng 3 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng, đồng thời làm cơ sở để đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước (chỉ số hiện đại hóa), Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) cung cấp số liệu về ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử năm 2018 như sau:

1. Trình tự thực hiện:

- Các cơ quan, đơn vị thu thập số liệu, gửi phiếu cung cấp số liệu về Sở Thông tin và Truyền thông;

- Trên cơ sở số liệu cung cấp của các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền tổng hợp, rà soát, thẩm định số liệu (thông qua kiểm tra tính logic hoặc khảo sát thực tế tại các cơ quan, đơn vị), gửi các đơn vị xác nhận lại số liệu, sau đó tiến hành tính điểm đánh giá, xếp hạng (theo thang điểm quy định tại Quyết định số 1513/QĐ-UBND), trình Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt và công bố kết quả.

2. Cách thức kiểm tra, thu thập, tính số liệu:

- Số liệu đánh giá được tổng hợp trên cơ sở phiếu đánh giá của các cơ quan, đơn vị. Không đánh giá, xếp hạng đối với các cơ quan, đơn vị gửi phiếu đánh giá chậm hoặc không gửi phiếu đánh giá.

- Đối với các tiêu chí có thể thống kê được thông qua phần mềm, việc đánh giá được kết hợp giữa số liệu theo báo cáo và kiểm tra trực tiếp trên phần mềm.

- Đối với các tiêu chí không được cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu (để trống khi cung cấp số liệu) thì tiêu chí đó sẽ không được tính điểm.

- Đối với các tiêu chí liên quan đến cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, chỉ tính điểm khi thông tin được đăng tải theo các chuyên mục phù hợp với hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông (Ví dụ: Đăng tải về thông tin chỉ đạo điều hành trong Mục “Tin tức, sự kiện” mà không đăng tải trong Mục “Chỉ đạo điều hành” thì sẽ không được tính điểm cho tiêu chí “thông tin chỉ đạo điều hành”). Ứng với từng chuyên mục mà không có tin, bài, văn bản đăng tải, cập nhật trong năm sẽ không được tính điểm.

- Đối với các cơ quan, đơn vị do điều kiện đặc thù không có nhiệm vụ tương ứng với tiêu chí quy định thì tiêu chí đó sẽ được tính điểm tối đa. Đối với các tiêu chí do đặc thù không có, cơ quan, đơn vị phải báo cáo làm rõ khi cung cấp số liệu.

- Đối với các tiêu chí yêu cầu cung cấp đường link (liên kết) đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp đầy đủ đường link đến mục tin để phục vụ cho việc thẩm định số số liệu. Trường hợp không cung cấp đường link, khi cán bộ thẩm định số liệu không tìm thấy mục tin thì tiêu chí đó sẽ không được tính.

3. Phiếu cung cấp số liệu:

Các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu vào phiếu tương ứng tại phục lục kèm theo:

- Phụ lục I: Phiếu cung cấp số liệu đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (dành cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh);

- Phụ lục II: Phiếu cung cấp số liệu đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện (dành cho UBND các huyện, thành phố);

- Phụ lục III: Phiếu cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh (dành cho Văn phòng UBND tỉnh);

- Phụ lục IV: Cung cấp thông tin về Chương trình, đề tài khoa học (dành cho Sở Khoa học và Công nghệ);

- Phụ lục V: Phiếu cung cấp thông tin về danh mục dự án đầu tư (dành cho Sở Kế hoạch và Đầu tư);

- Phụ lục VI: Cung cấp thông tin về danh mục văn bản quy phạm pháp luật (dành cho Sở Tư pháp);

- Phụ lục VII: Cung cấp thông tin liên quan đến công tác thanh tra, xử lý vi phạm (dành cho Thanh tra tỉnh).

Phiếu cung cấp số liệu kèm theo Công văn này được đăng tải trên trang thông tin điện tử  Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://sotttt.caobang.gov.vn/ (mục “Thông báo - Hướng dẫn”). Báo cáo số liệu gửi về Sở Thông tin và Truyền thông qua phần mềm quản lý văn bản điều hành (lưu ý: danh mục gửi kèm tệp .DOC hoặc .XLS để tiện tổng hợp) trước ngày 26/11/2018. (Báo cáo số liệu này thay cho báo cáo số liệu Chính phủ điện tử tháng 11-12/2018 theo Công văn 162/STTTT-CNTT ngày 12/4/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông v/v thực hiện định kỳ báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử).

Thông tin cần trao đổi xin liên hệ: Phòng Quản lý CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 026 3859 899, pqlcntt@caobang.gov.vn (gặp bà Huyền).

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của cơ quan, đơn vị./.

Đính kèmDung lượng
Tập tin CV-Cung-cap-so-lieu-UDCNTT-CQDT_v1.docx119.1 KB

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:169
    • Trong tuần:3,492
    • Trong tháng:11,264
    • Trong năm:115,770