Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; tiếp tục triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh góp phần thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện thành phố (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2019.  Căn cứ kết quả ứng dụng CNTT năm 2018 của đơn vị mình; căn cứ nhu cầu thực tế, các cơ quan đơn vị xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 trên cơ sở khung hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Công văn này.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị sớm ban hành Kế hoạch (trong năm 2018) đồng thời gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, theo dõi (Nội dung hướng dẫn và tài liệu liên quan được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://sotttt.caobang.gov.vn/ (mục “Thông báo - Hướng dẫn”).

Thông tin trao đổi, đề nghị liên hệ phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông (điện thoại: 026.3859.899; email: pqlcntt@caobang.gov.vn)./.

Đính kèmDung lượng
Tập tin CV-HD-xay-dung-KH-CNTT-2019-PH.docx60.73 KB

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:140
    • Trong tuần:9,452
    • Trong tháng:18,009
    • Trong năm:135,222