Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh

Lĩnh vực

Bưu chính

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

- Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp.

- Qua đường bưu chính.

Thành phần hồ sơ

(Quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011) bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính;

- Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất;

- Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;

- Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;

- Các tài liệu quy định tại điểm đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011, nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.

Số bộ hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, Lệ phí

10.750.000 đồng.

Thời hạn giải quyết

07  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Giấy phép bưu chính

Căn cứ pháp lý của TTHC

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:133
    • Trong tuần:9,445
    • Trong tháng:18,002
    • Trong năm:135,215