Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện Công văn số 3761/UBND-KSTT ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh V/v khắc phục tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2018;

Nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng các mục tiêu cải cách hành chính, đem lại sự thuận tiện, minh bạch, hiệu quả trong giao dịch giữa công dân, tổ chức với cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

 1. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

- Cung cấp đúng, đủ, kịp thời dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành, địa phương mình sau khi có quyết định công bố của UBND tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông đang trình đang trình UBND tỉnh công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Cao Bằng). Tổ chức bảo đảm nhân lực và các điều kiện để xử lý hồ sơ thủ tục hành chính từ khâu tiếp nhận, thực hiện quy trình giải quyết và trả kết quả theo hình thức trực tuyến.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải tuân thủ nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm: Thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, giảm thiểu số lần người sử dụng phải đến cơ quan nhà nước; bảo đảm thuận tiện cho người sử dụng.

- Cung cấp đầy đủ thông tin về từng dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 32/2017/TT-BTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức từng bước tiếp cận, dần hình thành thói quen nộp hồ sơ trực tuyến: Bố trí trang thiết bị (máy tính, máy quét), phân công công chức tại bộ phận một cửa hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức khi đến nộp hồ sơ thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến thay cho hình thức nộp hồ sơ giấy.

- Các cơ quan, đơn vị có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên mà đối tượng thực hiện là cơ quan nhà nước cần chủ động lập danh mục các thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến. Tổ chức hướng dẫn đối tượng thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến thay cho hình thức nộp hồ sơ giấy.

2. Các cơ quan báo, đài thực hiện công tác tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích

Việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, tăng sự lựa chọn của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính:

a) Thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến:

- Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính triển khai Chính phủ điện tử. Điều đó không những tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp mà còn giảm áp lực giấy tờ công việc lên các cơ quan quản lý nhà nước.

- Tất cả dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng đều được cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, địa chỉ truy cập: https://dichvucong.caobang.gov.vn/

- Với dịch vụ công trực tuyến, công dân, tổ chức có thể thực hiện giao nộp các hồ sơ thủ tục hành chính cho cơ quan nhà nước, sau đó có thể theo dõi tiến độ xử lý (biết được thông tin hồ sơ đang nằm ở phòng, ban, nào? Đang được ai thụ lý? Hồ sơ bị tắc ở khâu nào…) và nhận thông báo trả kết quả xử lý thông qua Cổng dịch vụ công, qua đó tăng tính minh bạch của các cơ quan nhà nước trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

- Khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến sẽ giảm thời gian gửi/nhận hồ sơ, giảm công sức, thời gian đi lại cho người sử dụng, giảm chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công… qua đó đem lại hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ.

- Thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến đem lại sự thuận tiện cho cá nhân, tổ chức. Cá nhân, tổ chức có thể giao tiếp với chính quyền 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, tại bất cứ đâu có kết nối Internet.

(Tham khảo thêm thông tin tại Thông tư số 32/2017/TT-BTTT).

b) Thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích:

- Lợi ích của việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích không chỉ giúp tiết kiệm chi phí và giảm thời gian đi lại cho người dân, giải quyết yêu cầu bức xúc của người dân, mà còn giảm tình trạng tiêu cực, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp về nội dung, phương thức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: Việc nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ bưu chính của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; tổ chức, cá nhân có yêu cầu gửi trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thì nhân viên bưu chính nhận kết quả để chuyển phát theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cước phí gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

- Thông tin để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết về việc niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

(Tham khảo thêm thông tin tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích)

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./.

Nội dung đầy đủ của văn bản tải tại ĐÂY!

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:77
    • Trong tuần:9,389
    • Trong tháng:17,946
    • Trong năm:135,159