Góc kỹ thuật

Hướng dẫn gỡ bỏ phần mềm Lenovo Service Engine (LSE)

Một số máy tính cá nhân thương hiệu Lenovo có chứa lỗ hổng bảo mật trong LSE (một tính năng của BIOS Lenovo). Nếu lỗ hổng này bị khai thác, tin tặc có thể điều khiển máy tính của người dùng từ xa. Người dùng cần rà soát và cập nhật cho các máy tính xách tay và máy tính để bàn có lỗ hổng bảo mật LSE. Click chuột vào tiêu đề để xem hướng dẫn chi tiết.