Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

HOẠT ĐỘNG THANH TRA - KIỂM TRA

Ngày 04/05/2017, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã có Kết luận số 45/KL-STTTT về việc kiểm tra xuất bản, in và phát hành đối với Tạp chí Non nước Cao Bằng thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng.

Chi tiết theo tập tin đính kèm: 

 

Năm 2016, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Cao Bằng đã tiến hành 9 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 75 tổ chức, cá nhân.

Từ ngày 10/9/2015 đến ngày 20/9/2015 Thanh tra Sở phối hợp với thành viên đội liên ngành Công an tỉnh đã tiến hành thanh tra tại Công ty Cổ phần In Việt Lập Cao Bằng theo quy định của Luật Xuất bản và Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

Từ ngày 07/8/2015 đến ngày 21/8/2015, Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-STTTT ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Thanh tra Sở phối hợp với phòng PA83 Công an tỉnh tiến hành thanh tra các cơ sở phát hành trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-STTTT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Từ ngày 22/6/2015 đến ngày 29/6/2015 Đoàn thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thanh tra tại Chi nhánh Bưu chính Viettel Cao Bằng 

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-STTTT ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Từ ngày 08/5/2015 đến ngày 29/5/2015 Thanh tra Sở phối hợp với phòng PA81, PA83 Công an tỉnh tra tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; Điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (gọi chung là Đại lý Internet)

Từ năm 2011 đến nay, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 50 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử phạt các đối tượng vi phạm trên 120 triệu đồng.

Ngày 10 tháng 12 năm 2014 Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với phòng PA83 Công an tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất đối với hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp có tên miền www.caobangpro.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:83
    • Trong tuần:9,395
    • Trong tháng:17,952
    • Trong năm:135,165