Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

THỐNG KÊ - BÁO CÁO SỐ LIỆU

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Báo cáo số liệu Chính phủ điện tử quý I/2019 tỉnh Cao Bằng.

Báo cáo số liệu Chính phủ điện tử quý I/2019 tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng; Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2018. Báo cáo đánh giá thể hiện một số nội dung sau:

Báo cáo tổng kết côg tác TT&TT năm 2017 

Báo cáo số liệu Chính phủ điện tử quý IV/2018 của CQNN tỉnh Cao Bằng

Báo cáo số liệu Chính phủ điện tử quý III/2018 của CQNN tỉnh Cao Bằng

Trang

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:122
    • Trong tuần:9,434
    • Trong tháng:17,991
    • Trong năm:135,204