Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

THỐNG KÊ - BÁO CÁO SỐ LIỆU

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh báo cáo số liệu Chính phủ điện tử quý II/2018 tỉnh Cao Bằng

Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý I/2018 của CQNN tỉnh Cao Bằng

Ngày 30/01/2018, Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh ban hành Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2017.

Báo cáo thể hiện kết quả triển khai các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển Chính quyền điện tử tỉnh.

Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2017 của CQNN tỉnh Cao Bằng.

Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý III/2017 của CQNN tỉnh Cao Bằng.

Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý II/2017 của CQNN tỉnh Cao Bằng.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Danh sách đại lý Internet được Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên cập nhậ trên cơ sở báo cáo của phòng Văn hoá và Thông tin huyện, thành phố (Chi tiết xem file đính kèm)

Sách trắng CNTT-TT Việt Nam cung cấp một bức tranh tổng thể về hiện trạng phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam trên các lĩnh vực: bưu chính, viễn thông, cơ sở hạ tầng CNTT-TT, công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT, nguồn nhân lực CNTT, các văn bản pháp luật về CNTT-TT, các hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam về CNTT-TT, các sự kiện CNTT-TT nổi bật, các tổ chức, doanh nghiệp CNTT-TT hàng đầu Việt Nam. Nhằm cung cấp nhiều hơn nữa thông tin về các khía cạnh của ngành, nội dung Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2010 đã được bổ sung và cập nhật thêm số liệu của một số lĩnh vực mới, bao gồm: an toàn thông tin, xuất nhập khẩu CNTT-TT, Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009

Trang

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:292
    • Trong tuần:4,073
    • Trong tháng:16,857
    • Trong năm:89,807