Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Số ký hiệu văn bản 28/BC-STTTT
Ngày ban hành 29/06/2022
Ngày hiệu lực 29/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tổ chức - Hành chính
Người ký duyệt Hoàng Ngọc Sơn
Tài liệu đính kèm 28.-sotttt_bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-quyet-toan-nsnn-nam-2021.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang