THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập 18
Đăng nhập
..

Thông báo hướng dẫn của Tỉnh
Thông tin chỉ đạo điều hành của Tỉnh
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần trước Tuần thứ 50  năm 2022
(Từ ngày:  05/12/2022 Đến ngày:  11/12/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị Người phối hợp
Thứ hai
05/12/2022
Thứ ba
06/12/2022
Thứ tư
07/12/2022
Thứ năm
08/12/2022
Thứ sáu
09/12/2022
Thứ bảy
10/12/2022
Chủ nhật
11/12/2022

 

ipv6 ready