Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 14
Đăng nhập
Lượt xem: 94

Thông báo nhu cầu thẩm định giá danh mục tài sản

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng đang triển khai thực hiện Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Để có cơ sở phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo các quy định hiện hành. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng có nhu cầu thẩm định giá danh mục tài sản (thiết bị, dịch vụ) với các thông số kỹ thuật như sau:

 

STT

Danh mục thiết bị, dịch vụ

Nội dung

 

Đơn vị

Khối lượng

Đơn giá 01 năm (12 tháng)

(đồng)

1

 

Hệ thống thông tin quản lý kết nối, chia sẻ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

 

 

Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý kết nối, chia sẻ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Mua sản phẩm phần mềm bản quyền sử dụng)

Phần mềm

1

Mua bản quyền sử dụng vĩnh viễn

2

Thuê  hạ tầng  CNTT Data Center,Smat Cloud server  máy chủ

 

Thuê hệ thống hạ tầng CNTT: Smart Server Cloud -04 cài đặt phần mềm, lưu trữ dư liệu, ( Hệ thống lưu trữ dữ liệu Số hóa SAN, NAS dung lượng >= 2TB  lưu trữ 03 năm, đường Internet IP tĩnh, nguồn điện 24h/24, ATBM Friewal DataCenter, tên miền, Quản lý kỹ thuật backup, Vận hành hệ thống, bảo dưỡng)

Hệ thống

01

Thuê dịch vụ 12 tháng

 

 

 

Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trần của tài sản/dịch vụ để thực hiện mua sắm/ thuê trong vòng 12 tháng.

Thời điểm thẩm định giá: Tháng 7 năm 2022.

Sở Thông tin và Truyền thông kính mời các tổ chức tư vấn thẩm định giá quan tâm, tham gia thực hiện thẩm định giá danh mục tài sản, dịch vụ nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Bưu chính, Viễn thông – Công nghệ thông tin hoặc Văn phòng  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng, địa chỉ: Số 01 đường Hoàng Như, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

SOTTTTCB
ipv6 ready