Quy chế phối hợp để theo dõi, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng
Số ký hiệu văn bản 14/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2021
Ngày hiệu lực 04/07/2021
Trích yếu nội dung Quy chế phối hợp để theo dõi, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng
Hình thức văn bản Quy chế
Lĩnh vực Thông tin điện tử
Người ký duyệt Lê Hải Hoà
Tài liệu đính kèm Quy chế phối hợp để theo dõi, xử lý thông tin.pdf
ipv6 ready