Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Số ký hiệu văn bản 29/QĐ-STTTT
Ngày ban hành 29/09/2020
Ngày hiệu lực 29/09/2020
Trích yếu nội dung Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Hình thức văn bản Bản cam kết
Lĩnh vực Tổ chức - Hành chính
Người ký duyệt Giám đốc
Tài liệu đính kèm SOTTTT QD cong khai quyet toan 2019.pdf
ipv6 ready