Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 5
Đăng nhập
Lượt xem: 928

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng hướng dẫn tiếp tục phát sóng nội dung chương trình hướng dẫn phòng, chống bệnh Covid -19 khi có các biểu hiện: Sốt, ho, đau họng, khó thở và khi đi các phương tiện giao thông công cộng.

Ngày 13/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng ban hành Công văn số 194/STTTT-TTBCXB về việc tiếp tục phát sóng nội dung chương trình hướng dẫn phòng, chống bệnh Covid -19 khi có các biểu hiện: Sốt, ho, đau họng, khó thở và khi đi các phương tiện giao thông công cộng.

Sở Thông tin và Truyền thông đề Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tải 02 file âm thanh hướng dẫn phòng, chống bệnh Covid-19 để phát lại trên hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở, tuyên truyền rộng rã đến người dân.

02 file âm thanh được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng: địa chỉ: http://sotttt.caobang.cov.vn), tại mục Thông tin chỉ đạo điều hành,

Căn cứ điều kiện thực tế địa phương, các đơn vị bố trí thời giam hợp lý để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh – truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các hình thức truyền thông khác tại địa phương./.

- Toàn văn công văn: CV. TIEP TUC TUYEN TRUYEN KHUYEN CAO NGUOI DAN PHONG, CHONG DICH BENH.pdf

- Tải File âm thanh:

1. Bấm vào đây để tải  file âm thanh khuyến cáo người dân phòng, chống dịch bệnh Covid -19 khi có các biểu hiện: Sốt, ho, đau họng, khó thở.

2. Bấm vào đây để tải  file âm thanh khuyến cáo hành khách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 khi đi các phương tiện giao thông công cộng.

 Thùy Dung

Tin khác
1 2 3 4 
ipv6 ready