Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 4
Đăng nhập
Lượt xem: 1302

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Ngày 14/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; 

     Ngày 24/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng đã có công văn số 245 /STTTT-BCVTCNTT  V/v triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT quy định về danh mục, đối tượng thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020, gửi Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động TB&XH; UBND các huyện, thành phố; Đài PTTH tỉnh; Các doanh nghiệp viễn thông; Bưu điện tỉnh. Qua đó, phổ biến, giới thiệu một số nội dung liên quan đến các đối tượng thụ hưởng dịch vụ VTCI trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Chương trình VTCI đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Dịch vụ VTCI điện thoại cố định mặt đất trả sau:

- Giá gói cước dịch vụ: 0đ/tháng/thuê bao.

- Đối tượng được hưởng giá cước này là hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia đáp ứng các điều kiện theo quy định của Thông tư (có đăng ký sử dụng dịch vụ cố định trả sau; chưa đăng ký nhận hỗ trợ hoặc đã ngừng nhận hỗ trợ dịch vụ di động mặt đất trả sau; chỉ được hưởng hỗ trợ 01 thuê bao của chỉ 01 nhà mạng…).

- Doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ điện thoại cố định trả sau cho các đối tượng thụ hưởng trên được hưởng mức hỗ trợ là 20.000đ/tháng/thuê bao.

2. Dịch vụ VTCI thông tin di động mặt đất trả sau:

- Giá gói cước dịch vụ: 0 đồng/tháng/thuê bao. Các gói đa dạng, bao gồm số phút được gọi, số tin nhắn được gửi, dung lượng Internet được truy nhập (ví dụ gói chỉ gồm thoại; gói gồm thoại, tin nhắn SMS; gói chỉ gồm data; gói gồm cả thoại, tin nhắn SMS và data).

- Đối tượng được hưởng giá cước này là hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia đáp ứng các điều kiện theo quy định của Thông tư (có đăng ký sử dụng dịch vụ di động trả sau; chưa đăng ký nhận hỗ trợ hoặc đã ngừng nhận hỗ trợ dịch vụ cố định mặt đất trả sau; chỉ được hưởng hỗ trợ 01 thuê bao của chỉ 01 nhà mạng…).

- Doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ điện thoại di động trả sau cho các đối tượng thụ hưởng trên được hưởng mức hỗ trợ tối đa là 45.000 đồng/tháng/thuê bao.

- Trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng hết số tiền hỗ trợ trong tháng liên lạc thì cắt liên lạc chiều đi (khóa một chiều) cho đến thời điểm bắt đầu tháng liên lạc được hỗ trợ tiếp theo. Trường hợp không sử dụng hết số tiền hỗ trợ trong tháng liên lạc thì số tiền còn lại được bảo lưu sang các tháng hỗ trợ tiếp theo.

3. Điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng

- Mức hỗ trợ duy trì hoạt động: 1.500.000 đồng/tháng/điểm. Đối tượng được hưởng là doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng thuộc phạm vi Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 Thủ tướng Chính phủ.

- Điều kiện Điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng được hỗ trợ: Là các điểm còn đang hoạt động thuộc phạm vi Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2010 theo Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ và có ít nhất 03 máy tính cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng dịch vụ.

4. Dịch vụ VTCI truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất trả sau

      * Đối tượng được hưởng hỗ trợ bao gồm:

       - Trường mầm non theo quyết định thành lập của UBND huyện, thành phố;

       - Trường tiểu học;

       -  Trường trung học, bao gồm trường có một cấp học và trường có nhiều cấp học;

       - Trường trung cấp;

       - Trường cao đẳng;

       - Trường đại học;

       - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;

        - Bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa của Nhà nước cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa tư nhân; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa có vốn đầu tư nước ngoài;

        - Ủy ban nhân dân cấp xã.

       * Giá cước tối đa đối với dịch vụ truy nhập Internet cố định trả sau cho các đối tượng trên như sau:

          75.000 đồng/tháng/tổ chức đối với gói dịch vụ có tốc độ tải xuống tối đa từ 4 Mbps đến dưới 12 Mbps;

           100.000 đồng/tháng/tổ chức đối với gói dịch vụ có tốc độ tải xuống tối đa từ 12 Mbps đến dưới 32 Mbps;

 250.000 đồng/tháng/tổ chức đối với gói dịch vụ có tốc độ tải xuống tối đa từ 32 Mbps đến dưới 45 Mbps;

 450.000 đồng/tháng/tổ chức đối với gói dịch vụ có tốc độ tải xuống tối đa từ 45 Mbps trở lên.

* Mức hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet trả sau cho các đối tượng thụ hưởng như sau:

          50.000 đồng/tháng/tổ chức đối với gói dịch vụ có tốc độ tải thông tin xuống tối đa từ 4 Mbps đến dưới 12 Mbps;

           100.000 đồng/tháng/tổ chức đối với gói dịch vụ có tốc độ tải thông tin xuống tối đa từ 12 Mbps đến dưới 32 Mbps;

           150.000 đồng/tháng/tổ chức đối với gói dịch vụ có tốc độ tải thông tin xuống tối đa từ từ 32 Mbps đến dưới 45 Mbps;

           250.000 đồng/tháng/tổ chức đối với gói dịch vụ có tốc độ tải thông tin xuống tối đa từ 45 Mbps trở lên.

Ngoài các nội dung nêu trên, Thông tư 02/2020/TT-BTTTT còn quy định về đối tượng thụ hưởng các dịch vụ kênh thuê riêng cố định mặt đất (là các bệnh viện vệ tinh, bệnh viện hạt nhân của Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 774/QĐ-BYT); Dịch vụ truyền dẫn tín hiệu truyền hình số phục vụ cho một kênh chương trình truyền hình sử dụng băng tần Ku của vệ tinh VINASAT (là các đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh chưa tự chủ về tài chính)… Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/4/2020.

Các nội dung chi tiết khác, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu tại Thông tư 02/2020/TT-BTTTT (gửi kèm Công văn này và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của sở Thông tin và Truyền thông: sotttt.caobang.gov.vn mục thông tin chỉ đạo điều hành).

Đề nghị sở Y tế, sở Giáo dục và Đào tạo, sở Lao động TB&XH, UBND các huyện, thành phố triển khai đến các đối tượng được thụ hưởng biết và thực hiện; các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh hướng dẫn, triển khai cung cấp dịch vụ cho các đối tượng thụ hưởng dịch vụ VTCI theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện cần trao đổi xin liên hệ về Sở Thông tin và Truyền thông qua phòng Bưu chính Viễn thông -  Công nghệ thông tin, điện thoại 0206 3859 969./.

Nội dung chi tiết Công văn: CV trien khai TT02 Bo TTTT ve VTCI.pdf

Toàn văn Thông tư 02/2020/TT-BTTTT: Bấm vào đây để tải về.

Đoàn Luyên

Tin khác
1 2 3 4 
ipv6 ready