Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 5
Đăng nhập
Tổng số: 165
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
28/BC-STTTT Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Lượt xem: 23
29/06/2022
24/QĐ-STTTT Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Lượt xem: 15
28/06/2022
01/QĐ-STTTT Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022
Lượt xem: 34
10/01/2022
08/QĐ-STTTT Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng
Lượt xem: 21
07/01/2022
07/QĐ-STTTT Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng
Lượt xem: 15
07/01/2022
13/TB-STTTT Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng (năm 2022)
Lượt xem: 141
06/01/2022
12/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 146
05/01/2022
3627/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 trên hệ thống thông tin cơ sở
Lượt xem: 154
23/12/2021
3627/KH-UBND Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 trên hệ thống thông tin cơ sở
Lượt xem: 132
23/12/2021
1437/STTTT-BCVTCNTT Tăng cường thực hiện các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 133
12/11/2021
12345678910...
ipv6 ready