Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 812
  • Trong tuần: 8 031
  • Tổng lượt truy cập: 688973
  • Tất cả: 4135
Đăng nhập
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
11677/STTTT-TTrPC
Ngày bắt đầu: 13/12/2022
Ngày kết thúc: 25/12/2022
Lượt xem:
21248/STTTT-BCVTCNTT
Ngày bắt đầu: 11/10/2022
Ngày kết thúc: 18/10/2022
Lượt xem:
31140/STTTT-BCVTCNTT
Ngày bắt đầu: 21/09/2021
Ngày kết thúc: 27/09/2021
Lượt xem:
4971/STTTT-BCVTCNTT
Ngày bắt đầu: 16/08/2021
Ngày kết thúc: 21/08/2021
Lượt xem:
5
Ngày bắt đầu: 09/07/2021
Ngày kết thúc: 20/07/2021
Lượt xem:
6634/STTTT-BCVTCNTT
Ngày bắt đầu: 10/06/2021
Ngày kết thúc: 15/06/2021
Lượt xem:
7530/STTTT-BCVTCNTT
Ngày bắt đầu: 28/05/2021
Ngày kết thúc: 02/06/2021
Lượt xem:
8Số: 197/STTTT-BCVTCNTT
Ngày bắt đầu: 02/03/2021
Ngày kết thúc: 02/04/2021
Lượt xem:
9187/STTTT-BCVTCNTT
Ngày bắt đầu: 26/02/2021
Ngày kết thúc: 05/03/2021
Lượt xem:
10
Ngày bắt đầu: 15/09/2020
Ngày kết thúc: 29/09/2020
Lượt xem:
11
Ngày bắt đầu: 07/09/2020
Ngày kết thúc: 12/09/2020
Lượt xem:
12
Ngày bắt đầu: 12/08/2020
Ngày kết thúc: 12/09/2020
Lượt xem:
13835/STTTT-BCVTCNTT
Ngày bắt đầu: 20/08/2020
Ngày kết thúc: 01/09/2020
Lượt xem:
14649/STTTT-BCVTCNTT
Ngày bắt đầu: 28/08/2019
Ngày kết thúc: 31/12/2019
Lượt xem:
151
Ngày bắt đầu: 03/06/2019
Ngày kết thúc: 07/06/2019
Lượt xem:
ipv6 ready