Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới giai đoạn 2022 -2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 413/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/03/2022
Ngày hiệu lực 31/03/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới giai đoạn 2022 -2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Báo chí, Xuất bản
Người ký duyệt Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 413.pdf
ipv6 ready