Báo cáo Kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2022
Số ký hiệu văn bản 3229/BC-UBND
Ngày ban hành 07/12/2022
Ngày hiệu lực 07/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 3229-bcub-ve-ket-qua-trien-khai-chuyen-doi-so-nam-2022.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang