Nghị quyết Quy định bổ sung một số nội dung, mức chi và hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 69/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/11/2022
Ngày hiệu lực 02/11/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định bổ sung một số nội dung, mức chi và hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình
Người ký duyệt Triệu Đình Lê
Tài liệu đính kèm 69.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang