Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 13
Đăng nhập
Lượt xem: 508

Các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng

04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng (do Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất)

 

Tập 1: Cú Click

Tập 2: Sự cảnh giác cần thiết

Tập 3: Một vụ tống tiền

Tập 4: Lời tự thú

ipv6 ready